Subsidence

Utnyttet kapasitet gjennom deling

Selskapet lånte ut en medarbeider i 6 måneder til et annet selskap som hadde behov for deres kompetanse. Selskapet hadde stort utbytte av delingen, forteller HR-sjef Kurt Hannisdal.

Hvilken type ressurs delte dere?
Vi hadde litt ledig kapasitet på utviklingsavdelingen, og spesielt innenfor software. Vi valgte derfor å spørre noen av de ansatte om de kunne tenke seg å jobbe for et annet selskap i en periode, og en av våre software-ingeniører var villig til å forsøke dette.

Hva var bakgrunnen for at dere benyttet dere av shAIRskills-portalen og deling av ansatte?
I en periode hadde vi noe redusert oppdragsmengde for selskapet, og i tillegg var det litt ledig kapasitet på utviklingsavdelingen. Konseptet med deling av ansatte kombinerer på en god måte muligheten for kompetanseheving med muligheten for å tilpasse og optimalisere arbeidsstokken i forhold til oppdragsmengde og interne behov. Dette var derfor et svært interessant prosjekt for oss.

Hvilke erfaringer fikk dere med deling gjennom shAIRskills?
Vi hadde utelukkende positive erfaringer med delingen. Den ansatte fikk kompetanseheving og innsikt i nye fagområder, og vårt eget selskap fikk avlastning for en betydelig lønnskostnad i en 6-månedersperiode. I tillegg fikk vi tilbake en motivert software-ingeniør som stod enda bedre rustet faglig sett enn da han «dro ut». Da han kom tilbake var også behovet for softwarekompetanse på plass igjen, så han ble satt rett på et internt utviklingsprosjekt.

Vil dere benytte dere av shAIRskills igjen?
Vi vil definitivt benytte oss av shAIRskills igjen fremover, både når vi har ledig kapasitet i organisasjonen som kan leies ut, og når vi har et midlertidig behov for å få dekket et kompetanse- eller ressursbehov som vi ikke har «in-house». Vi vil også anbefale andre å bruke shAIRskills. Dette er en fremtidsrettet og god tjeneste som svarer godt på utfordringer og nye trender i arbeidsmarkedet fremover.