3 mennesker i møte

Hva shAIRskills er og hva shAIRskills ikke er.

Deling av ansatte er ikke uvanlig. Det er mange som har vært ansatt ett sted, men som i perioder har jobbet på en annen arbeidsplass uten at det har påvirket ansettelsesforholdet. Dette er ofte vanlig i større konsern med flere selskaper hvor ansatte ofte jobber både i og for søsterselskap, datterselskap eller morselskap. Noen steder er det definert som hospitering. Deling kan også skje på tvers av selskap, men da er fellesnevneren som regel at selskapene kjenner til hverandre fra før. Gjennom vår plattform muliggjør vi deling for alle arbeidsgivere og ansatte, uavhengig av allerede eksisterende nettverk.

Hva skiller shAIRskills fra bemanningsbyråer, vikarbyråer eller konsulentselskaper.

shAIRskills leier ikke ut egen arbeidskraft. Vi er en formidler mellom to bedrifter som har ansatte som ønsker å bli delt. Noen lurer også på om shAIRskills er en portal der frilansere eller konsulenter kan markedsføre sine tjenester. Det er det heller ikke. Det er vesentlig for shAIRskills at arbeidstakere som deles har et ansettelsesforhold i en bedrift. Det er nemlig arbeidsgiveren som «eier» den ansatte som går god for kvaliteten hos den ansatte, og som har arbeidsgiveransvaret for den ansatte. Den ansatte beholder sitt ansettelsesforhold og skal ikke risikere å miste tryggheten gjennom å inngå i delingsmodellen. Det er for øvrig helt vesentlig for modellen vår at den ansatte selv ønsker å bli delt.

shAIRskills er altså en match-maker for bedrifter.

Tjenesten er tilgjengelig for bedrifter som har et behov for arbeidskraft, og for bedrifter som ønsker å låne ut arbeidskraft. Det er ingen forutsetning at man skal ha både et behov og et overskudd for å bruke tjenesten vår. Det er nok at man enten ønsker å dele ut ansatte, eller at man ønsker å låne ansatte fra en annen bedrift.

Prisaspektet er viktig for oss. Deling av arbeidskraft skal være kostnadseffektivt, og ingen skal tjene mye penger på delingen. Det betyr at den arbeidsgiveren som deler ut en ansatt, vil få dekket kostnadene selskapet har med den ansatte. Vår modell legger ikke opp til at bedrifter skal ansette med det formål å leie ut. shAIRskills skal være et supplement for ansatte som ønsker å øke kompetansen og som ønsker variasjon i hverdagen, og en mulighet for arbeidsgivere som trenger å få ny kunnskap inn i bedriften eller som har behov for å skalere antall ansatte i takt med variasjon i oppdragsmengden. Det koster ikke noe å bruke selve portalen for å publisere behov eller overskudd av ansatte. Vi kobler bedriftene som har en match mellom tilbud og etterspørsel, bistår i forbindelse med avtaleinngåelse, administrerer betalingen og følger opp delingen. For denne jobben tar vi en andel av prisen som innleier betaler til utleier.

Vår erfaring er at det er to hovedgrunner til at bedrifter ønsker å dele på arbeidskraft. Noen deler av økonomiske hensyn. Andre deler for å tilføre den ansatte og bedriften ny og nødvendig kompetanse. shAIRskills handler i bunn og grunn om at bedrifter får tilgang på riktig kompetanse, i riktig mengde og til en god pris.