Hands typing on pc

Arbeidsmarkedsbedrifter fikk et løft

To av Bergens arbeidsmarkedsbedrifter, Nordnes Verksteder AS og Signo Dokken AS, har samarbeidet i mange år. Ved hjelp av shAIRskills valgte de å utvide samarbeidet til også å handle om deling av kompetanse.

– Dette er en ny måte å tenke på som vi synes er spennende, sier Steinar Sellevold, daglig leder i Nordnes Verksteder.

Gjennom et hospiteringsopplegg delte han ut to av sine ansatte. I løpet av en 3 måneders periode, delte de av sin kunnskap til to ansatte hos Signo Dokken. Delingen ble avtalt direkte mellom partene, og omfanget var tilpasset både ansattes og arbeidsgivernes ønsker og kapasitet.

– Vi følte vi fikk mer ut av det enn om vi hadde valgt mer tradisjonelle kompetansehevende tiltak som kurs eller konferanser, sier Rita Steckmest Sivertsen, daglig leder ved Signo Dokken AS.

Det viktigste var kanskje likevel at de ansatte ble kjent på tvers av selskapene, og så at utfordringene er ganske like for bedrifter i samme bransje. Når ansatte er blitt bedre kjent, er det også lettere å bruke nettverket til å dele kunnskap i fortsettelsen.
Selv om det i utgangspunktet var Nordnes Verksteder som delte sin kompetanse til Signo Dokken, opplevde selskapene at noe kunnskap også gikk andre veien.

– Det skjer noe når to mennesker setter seg ned og jobber sammen, sier hun.

Ofte er det slik at vi som ledere samarbeider godt på tvers og i ulike fora som næringsforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner eller lignende. Men de ansatte får ofte ikke samme mulighet til å utvide sitt nettverk og få et større fagmiljø rundt seg. Gjennom shAIRskills ser vi spiren til at dette kan bli noe større, sier Sellevold.