Portrett av Øystein Haukås, som forklarer hvordan Hurdlasplattformen samenfaller med shAIRskills sine verdier

shAIRskills bidrar til et trygt arbeidsliv

Den nye regjeringen vil gjennomføre det de kaller en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele stillinger. Delingsmodellen til shAIRskills kan være et viktig bidrag i dette arbeidet.

– Arbeidsgivere som tidligere ikke har tatt sjansen på å ansette folk i fulle stillinger fordi de ikke har nok oppgaver til dem, kan nå tørre å ansette i 100 % stillinger siden de over tid eller i perioder kan dele de ansatte med andre foretak gjennom vår løsning, sier daglig leder i shAIRskills, Øystein Haukås.

Tilrettelegger for delingen av arbeidskraft

– Regjeringens mål sammenfaller svært godt med det vi jobber for hver dag, sier han.

shAIRskills legger til rette for deling av arbeidskraft mellom foretak. En av pilarene i delingsmodellen er at ansatte som deles skal ha én arbeidsgiver og at ansettelsesforholdet skal bestå i delingsperioden. På den måten kan arbeidsgivere dele på arbeidskraft, og ansatte kan få muligheten til å utvikle seg faglig gjennom å jobbe med andre, uten at ansettelsesforholdet endres.

Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Haukås.

Et trygt arbeidsliv

Hurdalsplattformen har satt debatten om arbeidslivet høyt på agendaen. Regjeringen er spesielt opptatt av arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet, står det i plattformen. Innleie og midlertidige stillinger som fortrenger faste ansettelser, samt tilknytningsformer der hensikten er å omgå arbeidsgiveransvaret, skaper økte forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for folk, heter det videre.

– Vår løsning sikrer arbeidstakernes jobbsikkerhet, gjennom at arbeidsgiveransvaret består hos én arbeidsgiver under delingsperioden. Det er hele forutsetningen for shAIRskills-modellen, nemlig at den ansatte som deles har et ansettelsesforhold når delingen starter, sier Haukås.

Regjeringen ønsker å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle, for å forhindre innleie av personell.

Arbeidsliv i endring

– Er det ikke slik at når noen låner fra andre, så er det i realiteten innleie, noe som fortrenger faste ansettelser?

 – Jo, det kan man kanskje si, men det er ikke lett å få tak i riktig kompetanse i små stillinger. Derfor er det bedre at én arbeidsgiver ansetter ett menneske i 100 % stilling og deler ut kompetansen til andre, mens en annen arbeidsgiver ansetter en annen kompetanse i 100 % stilling og deler ut til andre. På den måten kan arbeidstakere sikres 100 % stillinger, mens fagkompetansen flyter inn og ut av selskaper, forklarer Haukås.

shAIRskills legger til rette for at delingen av arbeidskraft skal kunne skje på en enkel måte, og mellom foretak som ikke tidligere kjenner til hverandre. Gjennom løsningen åpnes et nettverk for fri flyt av kompetanse, der noen foretak både vil dele ut og låne inn, mens andre kun vil dele ut eller kun låne inn.

Ved å ta delingsøkonomien til arbeidslivet bidrar shAIRskills ikke bare til heltidskultur, men også til kompetanseheving i bedriftene som deler.

– Vår erfaring er at delinger skjer mer og mer som følge av at bedrifter trenger en spesifikk kompetanse. Den kan de få enten ved å låne inn medarbeidere, eller ved å låne ut medarbeidere. Det er overraskende hvor mye man kan lære gjennom å jobbe med andre, og mange arbeidsgivere ønsker at deres medarbeidere skal jobbe for andre slik at de kan ta med seg ny kunnskap hjem igjen, sier Haukås.