Tinius Talks

Tinius Talks

Blommenholm Industrier som startup-investor

Tilgangen til tidligfasekapital i Norge må øke, mener Trond Berger og Terje Seljeseth i Blommenholm Industrier.

shAIRskills blir omtalt i denne episoden av podcasten Tinius Talks. Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Terje Seljeseth, analyseansvarlig i Blommenholm Industrier og Trond Berger, investeringsansvarlig i Blommenholm Industrier, snakker om investeringer i startups. shAIRskills var deres første såkorn-investering.

https://tinius.com/2020/06/30/blommenholm-industrier-som-startup-investor/mi-i-arbeidslivet/

Leave a Reply