Arbeidskollegaer, to menn og en kvinne

Tinius Talks: Blommenholm Industrier
som startup-investor

Tilgangen til tidligfasekapital i Norge må øke, mener Trond Berger og Terje Seljeseth i Blommenholm Industrier.

shAIRskills blir omtalt i denne episoden av podcasten Tinius Talks. Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Terje Seljeseth, analyseansvarlig i Blommenholm Industrier og Trond Berger, investeringsansvarlig i Blommenholm Industrier, snakker om investeringer i startups. shAIRskills var deres første såkorn-investering.