Shairskills - shairskills

Deling av ansatte
og kompetanse

For livslang læring, variasjon og faglige utfordringer

shAIRskills formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter.
Grunnpillaren i vår tjeneste er at arbeidstakeren beholder sitt ansettelsesforhold og sine lønnsbetingelser i delingsperioden. Utleiende arbeidsgiver får dekket kostnadene av innleier. shAIRskills håndterer alle praktiske og juridiske problemstillinger i delingsperioden.

Ansatte-perspektivet

Vi tror på at læring skjer best gjennom å jobbe med andre. Ved å bruke shAIRskills, vil arbeidstakere få mulighet til å lære av andre, oppleve variasjon i hverdagen, få innsikt i nye rutiner og arbeidsmetoder og få mulighet til å lære om nye fagområder og bransjer. Alt uten at ansettelsesforholdet blir endret eller står i fare.

HR-perspektivet​

Deling av ansatte kan brukes som et kompetansehevende tiltak, og som et alternativ til tradisjonelle kurs og konferanser. Gjennom å jobbe med andre, kan ansatte som sitter alene med faglige utfordringer oppleve å bli en del av et større fagmiljø. shAIRskills hjelper til med å administrere delingen.

Leder-perspektivet

De fleste arbeidsgivere opplever variasjon i oppdragsmengden. I perioder med mye eller lite arbeid, kan bruk av shAIRskills bidra til utjevning av arbeidsmengden for den ansatte. Arbeidsgiver som låner ut ansatte får dekket deler av lønnskostnadene, beholder arbeidsgiveransvaret og reduserer risikoen for å miste verdifulle arbeidstakere.

shAIRskills

- en plattform for deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter

Close Menu

Test

Vi kontakter deg

Vi kontakter deg

[oceanwp_popup_login]

Vi kontakter deg

[oceanwp_popup_login]