Vi er deling av arbeidskraft.

Få tak i riktig kompetanse, i riktig mengde, til riktig tid.
shAIRskills gjør spisskompetanse tilgjengelig for alle.
Til priser alle har råd til.

shAIRskills-modellen er enkel:

Du er arbeidsgiver og ønsker å låne ut en engasjert medarbeider som vil lære noe nytt, og som vil dele sin kompetanse med andre en dag eller to i uken. Ansettelsesforholdet forblir hos deg, og du fakturerer kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

Du er arbeidsgiver og har behov for kompetent arbeidskraft i en kortere eller lengre periode. Gjennom shAIRskills låner du en medarbeider fra et annet foretak, og betaler kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

1​

Dele kost

2

Dele kompetanse

3

shAIRskills fikser alt

Slik fungerer det - prosess illustrasjon