Vi er deling av arbeidskraft.
Bli med og del!

Få tak i riktig kompetanse, i riktig mengde, til riktig tid.
shAIRskills gjør spisskompetanse tilgjengelig for alle. Til priser alle har råd til.

Vi er deling av arbeidskraft.
Bli med og del!

Få tak i riktig kompetanse, i riktig mengde, til riktig tid.
shAIRskills gjør spisskompetanse tilgjengelig for alle. Til priser alle har råd til.

Vi er deling av arbeidskraft.
Bli med og del!

Få tak i riktig kompetanse, i riktig mengde, til riktig tid. shAIRskills gjør spisskompetanse tilgjengelig for alle. Til priser alle har råd til.

shAIRskills-modellen er enkel:

Du er arbeidsgiver og ønsker å låne ut en engasjert medarbeider som vil lære noe nytt, og som vil dele sin kompetanse med andre en dag eller to i uken. Ansettelsesforholdet forblir hos deg, og du fakturerer kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

Du er arbeidsgiver og har behov for kompetent arbeidskraft i en kortere eller lengre periode. Gjennom shAIRskills låner du en medarbeider fra et annet foretak, og betaler kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

shAIRskills-modellen er enkel:

Du er arbeidsgiver og har mange flinke folk i staben. En annen arbeidsgiver låner en av dine ansatte. Arbeidstakeren beholder sitt ansettelsesforhold og sine lønnsbetingelser i delingsperioden. Du får dekket lønn og sosiale kostnader. shAIRskills ordner alt det praktiske.

Du er arbeidsgiver og trenger flinke folk. En annen arbeidsgiver ønsker å dele. Arbeidstakeren beholder sitt ansettelsesforhold og sine lønnsbetingelser i delingsperioden. Du betaler lønn og sosiale kostnader. shAIRskills ordner alt det praktiske.

1

Dele kost

2

Dele kompetanse

3

shAIRskills fikser alt

1​

Dele kost

2

Dele kompetanse

3

shAIRskills fikser alt

Slik fungerer det - prosess illustrasjon