shAIRskills handler om å dele. Deling av ansatte & kompetanse

Vi forenkler prosessen med å dele ansatte. Vår plattform gir din bedrift en økonomisk robust måte å bemanne på, og et verktøy for å tilby ansatte en ny og bærekraftig måte å tilegne seg kompetanse.

shAIRskills-modellen er enkel:

Du er arbeidsgiver og ønsker å låne ut en engasjert medarbeider som vil lære noe nytt, og som vil dele sin kompetanse med andre en dag eller to i uken. Ansettelsesforholdet forblir hos deg, og du fakturerer kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

Du er arbeidsgiver og har behov for kompetent arbeidskraft i en kortere eller lengre periode. Gjennom shAIRskills låner du en medarbeider fra et annet foretak, og betaler kostpris for delingen. shAIRskills tilrettelegger og ordner det praktiske.

Dele kost

Delingsøkonomien handler om å dele på kostnader. Når du deler på arbeidskraft, deler du på lønnskostnadene. Arbeidsgivere skal ikke tjene penger på personalutleie gjennom shAIRskills.

Dele kompetanse

Gjennom å dele på arbeidskraft deler man også på kunnskap og kompetanse. Ansatte som deles gjennom shAIRskills treffer nye folk, får ny kunnskap og får muligheten til å lære fra seg det de kan.

shAIRskills
fikser alt!

Ansatte som deles beholder sitt ansettelsesforhold til sin faste arbeidsgiver i delingsperioden. shAIRskills sørger for at bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre møtes.

Dele kost

Delingsøkonomien handler om å dele på kostnader. Når du deler på arbeidskraft, deler du på lønnskostnadene. Arbeidsgivere skal ikke tjene penger på personalutleie gjennom shAIRskills.

Dele kompetanse

Gjennom å dele på arbeidskraft deler man også på kunnskap og kompetanse. Ansatte som deles gjennom shAIRskills treffer nye folk, får ny kunnskap og får muligheten til å lære fra seg det de kan.

shAIRskills
fikser alt!

Ansatte som deles beholder sitt ansettelsesforhold til sin faste arbeidsgiver i delingsperioden. shAIRskills sørger for at bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre møtes.

Slik fungerer det - prosess illustrasjon