shAIRskills handler om deling av ansatte mellom bedrifter. Formålet er å bidra til at ansatte utvikler seg faglig, får tilgang på et større fagmiljø og får brukt sine ressurser på en best mulig måte. Gjennom shAIRskills kan bedrifter låne ut, låne inn eller bytte ansatte mellom seg.
Rett kompetanse
til rett tid

Bli en del av et  
stort fagmiljø

Læring gjennom
deling

Close Menu

[oceanwp_popup_login]

Vi kontakter deg

[oceanwp_popup_login]