Med shAIRskills som sparringspartner

Får du ikke ansatt-kabalen til å gå helt opp? Våre dyktige folk har lang erfaring fra arbeidslivet, og kan sparre med deg om hvordan du best kan organisere arbeidsstokken din gjennom å dele arbeidskraft med andre.

Vårt salgsteam er din sparringpartner

Vårt salgsteam består av Erik Ekeberg og Jørgen Bjørge Pedersen. Det er disse du normalt vil treffe når du kommer i kontakt med oss i shAIRskills. Erik og Jørgen er to voksne og kloke karer. De har lang erfaring fra salg, men det viktigste er at de har lang erfaring fra arbeidslivet. De forstår hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere tenker, og hvilke muligheter som åpner seg når arbeidsstokken organiseres på en god måte.

Vinn-vinn situasjon når man er villig til å låne ut arbeidskraft

– Jeg har jobbet som HR-konsulent i bemmaningsbyrå og HR-rådgiver i banksektoren, og shAIRskills tilbyr det verktøyet jeg alltid savnet i jobben. Dersom bedrifter kan dele på all den gode kompetansen som er der ute, vil dette berike både bedrifter og de ansatte. Det er jeg helt overbevist om, sier Jørgen.

– Hva skiller shAIRskills fra bemanningsbyråene?

– Det nye er at bedrifter kan dele arbeidskraft med hverandre i stedet for bare å leie inn vikarer eller ansette folk. Delingen forutsetter at noen ønsker å låne ut ansatte og andre ønsker å låne inn ansatte. Dette kan også bidra til at folk tør å ta steget mot å ansette noen fast, når de ser at det er mulig å dele dem i perioder hvor man har ledig kapasitet. Det er vanlig å låne inn, mens det er mer uvanlig å låne ut. Det siste er det nye og geniale med shAIRskills. Det er først når man er villig til å låne ut, at man virkelig vil få noe igjen for delingen, en vinn-vinn situasjon for alle parter sier Jørgen.

Deling av arbeidskraft kan sikre bedriften fra å miste flinke folk

Erik har bakgrunn fra hotell- og restaurantbransjen, som er kjent for å ha mange deltidsansatte og ganske stor omløpshastighet på ansatte. Han tror det kunne vært mer stabilitet i bransjen om flere hadde fått øynene opp for deling av arbeidskraft.

– Jeg har ofte sett situasjoner der en ønsket å ansette noen i 100 % stilling fordi det ville være bra for både oss og den ansatte. Men det har ikke vært økonomisk forsvarlig. Dermed mistet vi gode folk. Dersom vi hadde hatt muligheten til å dele arbeidskraften med andre, kunne vi ansatt i 100 % og fått beholde flinke folk mot at de i perioder hadde arbeidet for andre. shAIRskills-modellen kunne løst mange utfordringer for meg i min forrige jobb, sier Erik.

Deling av arbeidskraft sikrer økt kompetanse

Erik og Jørgen er også opptatt av mulighetene delingen har for de ansatte.

– Jeg var lenge hos min forrige arbeidsgiver. Jeg er sikker på at jeg kunne hatt godt av å jobbe litt hos andre i perioder for å lære hvordan andre bransjer jobber og tenker. Og jeg er sikker på at andre hadde kunnet lære noe av hotellbransjens måte å jobbe på. shAIRskills er en fantastisk mulighet for læring for den ansatte, uten at det påvirker ansettelsesforholdet eller arbeidsgiveransvaret, sier Erik.

Hvis du lurer mer på hvordan shAIRskills fungerer, ikke nøl med å kontakte oss!