Logo shAIRskills

shAIRskills styre

I september 2020 ble styret i shAIRskills forsterket.

Produktdirektør i Finn.no, en investor fra Sverige og en solid HR-ressurs fra Stavanger bringer kompetanse og erfaring inn i styret. Selskapets investor, Blommenholm Industrier AS, er også representert med en observatør i styret.

– Vi har nå fått på plass et svært kompetent styre som vi er sikre på vil bidra til å drive selskapet i riktig retning, sier styreleder Per-Thomas Bøe.

Selskapet har fram til september hatt et styre bestående av de eksisterende gründerne. Men som et ledd i selskapets vekstambisjoner, var det naturlig å utvide styret med relevant kompetanse. Dette har selskapet lyktes med. Blant de nye styremedlemmene er Kaija Ommundsen, produktdirektør i Finn.no. Hun ble blant annet kåret blant Norges topp 50 kvinner innen tech i 2020.

– Hennes kompetanse fra å bygge markedsplasser og nye produkter er helt unik, og vil være en enorm styrke inn i selskapet, sier Ida T. Sætersdal, daglig leder i selskapet.

Christer Staaf, tidligere flyger og nå selvstendig næringsdrivende fra Sverige, er blant investorene som gikk inn i emisjonen til selskapet i juni 2020. Det var naturlig for selskapet å invitere ham inn som styremedlem basert på hans erfaringer som engleinvestor, gründer og forretningsmann.

– Vi var svært glade da han takket ja til å være med oss også i styrearbeidet, sier Sætersdal.

Selskapet har også vært på jakt etter ytterligere kompetanse innen HR. Dette fant man i Tove Lise Haugsbakk fra Stavanger. Hun besitter en unik kompetanse innen rekruttering og bemanning i olje- og gassnæringen.

– shAIRskills-modellen griper inn i det etablerte arbeidslivet. Det er derfor viktig for oss å ha pulsen på det etablerte. Vi er derfor glad for å ha en ressurs som Tove Lise med på laget, sier Bøe.

I tillegg til de tre nye styremedlemmene, har selskapet fått inn observatør Hansine Korslien. Hansine jobber til daglig som kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen Tinius, og representerer shAIRskills-investoren Blommenholm Industrier AS i styret.

– Hennes kompetanse og erfaring fra kommunikasjon vil være et svært viktig bidrag inn i selskapets arbeid, sier Sætersdal.

Styret i shAIRskills består nå av:
Per-Thomas Bøe, styreleder
Øystein Haukås, styremedlem
Ove Gjelsvik, styremedlem
Kaija Ommundsen, styremedlem
Tove Lise Haugsbakk, styremedlem
Christer Staaf, styremedlem
Hansine Korslien, observatør

Per-Thomas Bøe, Øystein Haukås og Ove Gjelsvik representerer de opprinnelige gründerne og eierne av shAIRskills.