Portrett av medgründerne i shAIRskills

shAIRskills henter ny kapital

shAIRskills vokser stadig, og selskapet er nå i gang med å hente inn ny kapital for videre vekst. shAIRskills er vel etablert i Bergen, og skal i løpet av de neste 12-18 månedene utvide virksomheten til resten av Norge, med tilstedeværelse i Oslo, Stavanger og Trondheim. For små og store investorer er timingen for å gå inn i selskapet svært god.

For cirka 18 måneder siden hentet selskapet inn 2 millioner kroner i en kapitalforhøyelse gjennomført på Dealflow-plattformen. Planen var å etablere shAIRskills som en reell aktør for deling av arbeidskraft i Bergen. Dette målet er nådd, og selskapet omsetter nå for nærmere 1 MNOK per måned.

– Potensialet for videre vekst er stort. Grunnmuren som er bygget opp siden juni 2020 er solid og gir oss et svært godt grunnlag for å ta ytterligere markeder både i Bergen og i resten av landet, sier daglig leder Øystein Haukås.

Svensk investor

For å få til ytterligere vekst, må selskapet ha inn mer kapital. Målet i denne runden er å hente inn 10 MNOK i frisk kapital. Selskapsverdien er firedoblet siden forrige kapitalforhøyelse.

 – Flere av de eksisterende aksjonærene har tegnet seg, og vi har også fått med oss enda en investor fra Sverige. Det viser at tjenesten vår har interesse utover det norske markedet, noe som er svært lovende med tanke på våre videre planer, sier Haukås.

Åpent for alle

Det er mulig for alle å investere i selskapet inntil denne runden er fulltegnet. Det betyr at man ikke må være en profesjonell investor for å kjøpe aksjer i shAIRskills.

 –  Prisen per aksje er satt til kroner 220 i denne runden. Veiledende minstetegning er satt til kr. 10.000, men alle som ønsker å tegne aksjer er hjertlig velkommen til å sende inn tegningsskjema, sier Haukås og legger til:
Dette er en unik mulighet for å være med oss på veien videre. Vi har stor tro på at shAIRskills skal bli en viktig aktør i framtidens arbeidsliv, og denne kapitalrunden gjør selskapet i stand til å bli en nasjonal aktør for deling av arbeidskraft og kompetanse.

Dersom du er interessert i å investere i selskapet, kontakt oss på post@shairskills.no eller ring til Øystein Haukås på telefon 4131 4801.