Derfor valgte shAIRskills crowdfunding.

Siden shAIRskills er opptatt av deling, har selskapet valgt å bruke crowdfunding for å kunne utvikle selskapet videre. Crowdfunding, eller på godt norsk «folkefinansiering», er delingsøkonomi. Gjennom crowdfunding kan enkeltpersoner eller bedrifter gå sammen og investere penger i et prosjekt, uten å gå gjennom banken. God, gammeldags kronerulling er blitt digital, noe som gjør at den kan nå flere personer på kortere tid enn før.

Folkefinansiering deles opp i fire typer; donasjoner, belønning, aksjer og lån. I dette tilfellet er det snakk om aksjer. Du investerer penger i shAIRskills og får tilbake eierandeler i firmaet. Slike aksjer har du helt til du eventuelt selger dem, så når shAIRskills tjener penger, tjener du penger.

Du får en helt unik måte til å ta del i selskapet. shAIRskills har valgt å bruke selskapet Dealflow i sin kampanje. Ifølge Ole B. Larsen i Dealflow, investerte nordmenn for totalt 441 millioner kroner i crowdfunding i 2019, hvorav 58 millioner kroner ble gjort i aksjebasert crowdfunding.

shAIRskills har valgt å bruke crowdfunding fordi deling er den idéen selskapet er bygget på. Deling gir deg muligheten til å være med på vår reise.

Vi tenker at jo flere som vet om shAIRskills og har interesse for det samme som oss, jo mer sannsynlig er det for at vi lykkes sammen, sier daglig leder Ida T. Sætersdal.