Servicemedarbeider

Servicemedarbeider

Servicemedarbeider med lang og bred erfaring er tilgjengelig for oppdrag. Personen har erfaring fra butikk, kafé, servering og har hatt mye kundekontakt. Servicemedarbeideren kan være tilgjengelig for oppdrag innen samme bransje, eller hotell/restaurant, kundeservice og stillinger med utpreget kundekontakt.
NØKKELKOMPETANSE:

Cafedrift
Ledererfaring
Kassedrift, salg, servering og matlaging

ERFARING: 15 år
TILGJENGELIGHET: 50 %
TILGJENGELIG FRA:
OMRÅDE: Bergen
PRIS: 338,- per time
KANDIDAT ID: #10246