Servicemedarbeider

Servicemedarbeider

Servicemedarbeider med lang og bred erfaring er tilgjengelig for oppdrag. Personen har erfaring fra butikk, kafé, servering og har hatt mye kundekontakt. Servicemedarbeideren kan være tilgjengelig for oppdrag innen samme bransje, eller hotell/restaurant, kundeservice og stillinger med utpreget kundekontakt.
NØKKELKOMPETANSE:

Økonomi og administrasjon
Kundekontakt og service
Butikk, kafé og servering

ERFARING: 5 år
TILGJENGELIGHET: 20-40 %
TILGJENGELIG FRA: 20.09.2021
OMRÅDE: Bergen
PRIS: 323,- per time
KANDIDAT ID: #10236