FPGA utvikler

FPGA utvikler

NØKKELKOMPETANSE:

SystemOnChip FPGA design
VHDL og ModelSim
System Timing og Synkronisering

ERFARING: 15 år
TILGJENGELIGHET: 100 %
TILGJENGELIG FRA:
OMRÅDE: Bergen, Remote
PRIS: 950,- per time
KANDIDAT ID: #10125