shAIRskills, logoer

shAIRskills inngår samarbeid med klynge

shAIRskills skal sammen med GCE Ocean Technology og OCTIO Environmental Monitoring videreutvikle løsningen for deling av kompetanse. Fokus blir på kompetansetunge fagfelt, og utviklingen vil skje i tett samarbeid med havteknologi-klyngen, medlemsbedrifter i klyngen og med støtte fra Innovasjon Norge.

– Dette er et prosjekt som vil gi oss fantastiske muligheter for videre vekst, sier Ida T. Sætersdal, daglig leder i shAIRskills.

Innovasjon Norge har støttet prosjektet med et innovasjonstilskudd på kroner 600.000.

– Vi er svært takknemlige for denne støtten. Den gir oss mulighet for å kunne gå tungt inn i dette prosjektet, sier Sætersdal.

shAIRskills leder prosjektet. En svært viktig medspiller og pådriver i prosjektet er OCTIO Environmental Monitoring ved Bjarte Fagerås. Han har selv erfart fordelene med å kunne dele ressurser i forbindelse med oppbyggingen av OCTIO.

– Etter etableringen av OCTIO i 2007 gikk vi gjennom en omfattende utviklingsfase hvor vi i perioder hadde opptil 40 spesialister innen analog og digital elektronikk, mekanisk design og softwareutvikling utlånt fra selskaper i Edinburg, Houston og New Orleans. Alle var tilknyttet en av våre største investorer og hadde relevant erfaring innen det arbeidet de gjorde for oss. Disse ressursene kunne vi slå på og av etter behov, slik at vi kun betalte for deres lønn og sosiale kostnader når de ble benyttet. Dette gjorde oss i stand til å gjennomføre utviklingen på halv tid og under halv kostnad i forhold til alternativet, som var å ansette og leie inn personer som også måtte læres opp, forteller Fagerås.

OCTIO har siden hatt god nytte av å dele tekniske ressurser mellom søsterselskapene OCTIO og Gravitude, samt OCTIO Environmental Monitoring, som er en spin-off som opererer i markeder utenfor olje- og gassektore. De krever alle høyt kvalifiserte spesialister.

Tanken om å utvide modellen som vi opererer internt mellom OCTIO, Gravitude og OEM til å omfatte flere bedrifter som har de samme kompetansebehov, og da gjerne bedrifter innen forskjellige markeder, ble luftet med shAIRskills og GCE Ocean Technology, som omfatter mange potensielle medlemsbedrifter i en slik hub.

– Fordelen med en modell hvor spesifikke ressurser leies ut til kostpris mellom bedrifter innenfor en hub, er at man beholder den ansatte i selskapet med tilhørende lojalitet, samtidig som de som trenger ekstra kapasitet kan få den til en lavere kostnad. Vår erfaring er entydig positiv, og vi tror at modellen kan skaleres til en større gruppe selskaper. 

Jon Hellevang i GCE Ocean Technology sier prosjektet går rett inn i kjernen av diskusjonene i klyngens Topplederforum.

– Deling av kunnskap og kompetanse er en naturlig forlengelse av vår aktivitet, som handler om å samle krefter slik at vi kan bli sterkere sammen, sier Jon Hellevang i GCE Ocean Technology.

Det er forventninger om at shAIRskills-plattformen vil bli et svært viktig verktøy for GCE Ocean Technology i framtiden. Piloten retter seg mot medlemmer innenfor sensorteknologi, data-analyse og kommunikasjon, men Hellevang ser for seg at piloten raskt skal kunne videreføres til andre fagområder i klyngen.

FAKTA OM: GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology ble etablert som klynge i Bergen i 2006. Det er et industridrevet initativ innen havbruksteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og støtter innovasjon innen:

  • Undervanns olje- og gassproduksjon (subsea)
  • Marine fornybare energiløsninger
  • Marin matproduksjon
  • Utvikling og forskning på marine minerale ressurser

Klyngen fikk status som Global Center of Excellence (GCE) I 2015.