Barn som jubler

shAIRskills bidrar til humanitært arbeid

Adina Stiftelsen har over en lang periode valgt å bruke shAIRskills for å tiltrekke seg viktig kompetanse i det omfanget de til enhver tid har behov for. Adina Stiftelsen driver med humanitært arbeid. Det er en liten organisasjon som er opptatt av å bruke pengene der det er viktigst. Deling av arbeidskraft har vært et viktig bidrag for å få tak i høy kompetanse, men likevel gjennom en mest mulig økonomisk drift.

Her forteller Espen Haugen i stiftelsen om deres opplevelser med bruk av shAIRskills og om utsiktene for 2022:

Hvordan opplevde du å dele ansatte via shAIRskills?

– Å benytte shAIRskills har vært en enkel og behagelig opplevelse. Vi fikk hjelp i prosessen med å velge en ansatt og ble presentert for flere dyktige kandidater. Vi samarbeider nå med en som vi er svært fornøyde med. Vi opplever det praktiske rundt kontraktinngåelse og betaling som veldig enkelt. 

Er deling via shAIRskills noe du kan anbefale for andre?

– Det passet spesielt bra for en liten organisasjon som oss som trengte hjelp raskt i en udefinert tidsperiode. Vi tenker at denne måten å bemanne på må være aktuelt for flere. 

Skolebarn som posererKorona-pandemien har truffet hele verden hardt. Hvordan har dette påvirket prosjektene deres i Romania og Uganda?

– Som med resten av verden, er Romania og Uganda hardt rammet av pandemien. Begge våre prosjekter har hatt pause i aktivitetene grunnet nasjonale restriksjoner, mens Uganda hadde en av verdens lengstvarende nedstengninger der skoler var stengt i nesten to år. Vi er stolt og imponert av partnerne våre. På tross av restriksjonene fikk de gjennomført nesten alle sine hovedaktiviteter mens de måtte jobbe gjennom veldig krevende hverdagsrutiner. Allerede nå ser 2022 lysere ut, og vi ser fram til å kunne nærme oss mer vanlige rutiner igjen.