Portrett, Sharing

Samarbeid på tvers av bransjer

Kamilla Anziani Salvo, advokatfullmektig hos Hill & Co, jobber en dag i uken hos Dealflow, Norges største plattform for aksjebasert folkefinansiering. Her jobber hun med juridiske spørsmål knyttet til finans.

-shAIRskills tar tak i den utviklingen vi ser i verden, med økt grad av delingsøkonomi. Dette er innovativt, og det blir garantert mer av dette fremover! shAIRskills-modellen er enkel, oversiktlig og fremmer samarbeid på tvers av bransjer, sier Ivar Hillestad partner og advokat i Hill & Co.

-Ivar spurte om jeg ville jobbe en dag i uken hos Dealflow. Jeg ble fortalt at jeg ville jobbe tett på teamet i Dealflow og komme over en rekke relevante rettslige problemstillinger. Siden jeg har liten erfaring fra finansverden virket det som en utrolig god mulighet for å lære mer. Jeg tror utvilsomt at det jeg lærer hos Dealflow er noe jeg vil få bruk for hos Hill & Co, sier Kamilla.

-Hadde det ikke vært for shAIRskills hadde jeg nok ikke fått denne muligheten. Første gang jeg hørte om shARskills tenkte jeg at det hørtes ut som en ny og spennende måte å dele kompetanse på, og at det virket som en gunstig løsning for alle involverte parter, fortsetter Kamilla.

Stine Sofie Grindheim, daglig leder i Dealflow, er veldig fornøyd med samarbeidet og sier at de gjennom denne delingen får ressurser til prosesser der Kamilla sin kompetanse er relevant.

-Vi har ikke behov for en ressurs fulltid på dette området, men å ha Kamilla 20 % passer oss veldig bra. Ikke minst får vi et nytt par med øyne som ser måten vi gjør ting på og kan komme med innspill og kompetanse fra et annet miljø. Hun lærer av oss og vi lærer av henne. shAIRskills utfordrer måten vi jobber på, og det trenger vi! Vi må utnytte ressursene våre mer effektivt og vi må tørre å dele både medarbeidere og kompetanse. Jeg er overbevist om at vi kan oppnå synergieffekter på tvers når vi slipper våre egne medarbeider ut, og andre medarbeidere inn, i selskapene våre, sier Stine Sofie.