Servicemedarbeider

Servicemedarbeider

Svært fremoverlent og positiv servicemedarbeider med lang og bred erfaring er tilgjengelig for oppdrag. Personen har erfaring fra blant annet restaurant, butikk og kafé, har hatt mye kundekontakt og driftsledelse. Er tilgjengelig for oppdrag innen samme bransje, eller innen events med utpreget kundekontakt.
NØKKELKOMPETANSE:

Kafé, restaurant, butikk
Ledererfaring, driftsledelse
Kasse, salg og servering

ERFARING: 10 år
TILGJENGELIGHET: 50 %
TILGJENGELIG FRA:
OMRÅDE: Bergen
PRIS: 496,- per time
KANDIDAT ID: #10252