Kunder & Partnere

shAIRskills formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter.
Vår visjon er at bedrifter skal få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde.

Kunder & Partnere

shAIRskills formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter. Vår visjon er at bedrifter skal få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde.

Kunder & Partnere

shAIRskills formidler deling av ansatte og kompetanse mellom bedrifter.
Vår visjon er at bedrifter skal få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde.

Logo Akvariet i Bergen

Stiftelsen Akvariet i Bergen - Det Nasjonale Akvariet er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner.

Logo Tinius Trust

Stiftelsen Tinius forvalter den største eierposten i Schibsted Media Group gjennom selskapet Blommenholm Industrier.

Logo VIS

VIS bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte.

Logo Sixty

Sixty enables media companies to enhance and innovate their TV-solutions to meet consumers' needs.

Logo Signo Dokken AS

Signo Dokken er en vekst- og attføringsbedrift i Bergens-området for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Logo Nordnes Verksteder

Nordnes Verksteder AS tilbyr arbeidsplasser til personer som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Logo Psykologkontoret, Bryggen 13

Vår visjon er å samle virksom og nyttig terapi under ett tak. Vi er et faglig felleskap som tilstreber oss verdier som nysgjerrighet, tillit og vilje til utvikling.

Logo guilty

Guilty er et fullservice digitalstudio. Vi designer og utvikler kule løsninger med folk og bedrifter som har lidenskap for det de gjør.

Logo Startup Lab

StartupLab er en inkubator, akselerator og tidligfaseinvestor for ambisiøse teknologistartups og ble offisielt lansert våren 2012.

Logo Bergen Kommune

Bergen kommune, Norges nest største kommune.

Logo Dealflow

Vi knytter investorer med gründere - for å skape morgendagens arbeidsplasser

Logo Hill & co

I Hill & Co får du en juridisk rådgiver og forretningspartner som kjenner din bransje og motiveres av dine langsiktige ambisjoner.

Logo Metodisthjemmet Bergen

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en selvstendig stiftelse med formål å drive alders- og sykehjem.

Logo Landås Menighets Eldresenter

Landås Menighets Eldresenter er en privat, ideell stiftelse/institusjon med alders- og sykehjemsplasser, dagsenter og trygdeleiligheter.

Logo Kaukus

Kaukus forenkler og automatiserer manuelle oppgaver i forbindelse med varainnkalling til politiske møter og votering.

Logo GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology is an industry driven initiative within ocean technology with more than 120 partners. The cluster develops and supplies innovative ocean technology.

Logo Octio Gravitude

OCTIO provides flexible and smart geophysical monitoring solutions for hydrocarbon producing fields offshore.

Logo Kompetansedeling FOLK

Et litt annerledes konsulentselskap. Hos Kompetansedeling – FOLK i Bergen er det mye kompetanse, høyt under taket og stor arbeidsglede.

Logo Innovasjon Norge

Vi bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Logo BRGN

We live in one of the rainiest cities in the world. When it comes to rain. you´ve got nothing on us. This is Bergen. This is where we live. This is who we are.

Logo Octio Environmental

We turn technologies developed for the oil industry into environmental monitoring

Logo Risteca Regnskap

​Risteca Regnskap er et fremtidsrettet regnskapsfirma lokalisert i Bergen. Vi er store nok til å gi deg trygghet, men samtidig små nok til å være personlig.

Bli med og shAIR!

shAIRskills mener at den beste læringen skjer gjennom å jobbe med andre. Deling er viktig for oss, derfor inviterer vi nå alle til å bli med på vår reise. Sammen skal vi bygge et nasjonalt, og senere internasjonalt nettverk for deling av kunnskap og kompetanse.

Bli med og shAIR!

shAIRskills mener at den beste læringen skjer gjennom å jobbe med andre. Deling er viktig for oss, derfor inviterer vi nå alle til å bli med på vår reise. Sammen skal vi bygge et nasjonalt, og senere internasjonalt nettverk for deling av kunnskap og kompetanse.