Invester i fremtiden

shAIRskills vokser stadig, og selskapet er nå i gang med å hente inn ny kapital for videre vekst. I løpet av de neste 12-18 månedene skal vi utvide virksomheten til resten av Norge, med tilstedeværelse i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim.
I tillegg skal den digitale plattformen videreutvikles med ny funksjonalitet for enkel og sømløs deling. For små og store investorer er timingen for å gå inn i selskapet svært god.

Målet er å hente inn kr. 10 mill i denne runden. Prisen per aksje er satt til kr. 220 og veiledende minstetegning er satt til
kr. 10.000, men vi åpner for mindre tegninger inntil runden er fulltegnet. Fristen for å tegne aksjer er nå satt til 28. februar 2022.

Siste nytt om shAIRskills

  • Vi har lansert vår nye løsning for deling, se under ledige eller behov.

  • Vi har lansert vår nye proprietære SaaS delingsplattform med GCE Ocean Technology som vår første kunde. 65 av GCE Ocean Technologys 130 medlemsbedrifter er allerede registrert på plattformen.

  • Vi er i prosess med flere andre næringsklynger for å sette opp tilsvarende SaaS-plattfomer, og vi har i tillegg fått internasjonal anerkjennelse gjennom å ha blitt kontaktet av Canadas Ocean Supercluster med deres 450 medlemsbedrifter.

  • Foreløpige resultater for 2021 viser inntekter på MNOK 4,7 og et negativt årsresultat på MNOK 4,1.

Er du interessert?

Eller ring Øystein Haukås på 4131 4801.

Er du interessert?

Eller ring Øystein Haukås
på 4131 4801.

Invest in the future

shAIRskills is in the process of acquiring new capital. The new capital will facilitate growth in new markets over the next 12 to 18 months, with local presence in Bergen, Oslo, Stavanger and Trondheim. I addition we will further develop our digital sharing platform with new functionality for easy and seamless sharing. Our goal is to acquire an additional MNOK 10 from new and existing shareholders.

The round closes on February 20th, 2022.

Recent company news

  • We’ve released our new open digital platform for sharing, please visit us at available or requests.

  • We’ve released our new proprietary digital SaaS sharing platform with GCE Ocean Technology as our first customer. 65 of GCE Ocean Technology’s 130 member companies have already signed up for the new Competence Hub.

  • We are in process with several other business clusters for setting up additional proprietary sharing platforms. We’ve also seen internationally recognition by contact from Canadas Ocean Supercluster which is equivalent to GCE Ocean Technology in Canada with 450 member companies.

  • Preliminary financial results for 2021 show revenues of MNOK 4,7, and a negative year end result of MNOK 4,1.

Interested?

or call Øystein Haukås on + 47 4131 4801.

Interested?

or call Øystein Haukås
on 4131 4801.