shAIRskills kort fortalt​

shAIRskills
kort fortalt​

Erfaringsbasert læring er ofte det som gir best resultater.

Med stadig større krav til spesialisering, vil mange ansatte oppleve at de sliter med å holde seg faglig oppdatert. Kurs, konferanser og etterutdanning er ofte løsningen. Imidlertid viser det seg at erfaringsbasert læring ofte er det som gir best resultater.

Svært mange arbeidsgivere har kompetanseheving avtalefestet i tariffavtaler, men det er krevende og kostbart å systematisere læringen. Utfra et HR-perspektiv svarer shAIRskills på mange av utfordringene ved krav om læring. Når man arbeider sammen med andre, skjer den beste læringen. Enten du velger å låne ut dine ansatte for å lære mer, eller låne inn noen som kan akkurat det din bedrift trenger, så er shAIRskills plattformen for deg.