Aslak Sverdrup

CEO, STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN

Aslak Sverdrup er administrerende direktør for Akvariet i Bergen. Han var fra oktober 2012 til februar 2019 lufthavndirektør på Bergen lufthavn. Aslak Sverdrup har lederutdanning fra Forsvaret gjennom Befalsskolen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets Spesialkommando.

Aslak Sverdrup

CEO, STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN

Aslak Sverdrup er administrerende direktør for Akvariet i Bergen. Han var fra oktober 2012 til februar 2019 lufthavndirektør på Bergen lufthavn. Aslak Sverdrup har lederutdanning fra Forsvaret gjennom Befalsskolen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets Spesialkommando.

En tjeneste for økt motivasjon, kunnskap og lønnsomhet.

shAIRskills gir deg muligheten til få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde. Gjennom å bruke oss i perioder med endringer, har du som leder endelig en løsning for å justere personellet og personalkostnadene i takt med oppdragsmengden, uten at det går på bekostning av den ansattes rettigheter.

I perioder med mye å gjøre, kan du låne ansatte fra andre bedrifter. I perioder med lite å gjøre, kan du låne ut ansatte gjennom shAIRskills.

Du beholder arbeidsgiveransvaret for dine ansatte og du slipper å permittere eller si dem opp. Du fortsetter å lønne dine medarbeidere som før, men gjennom shAIRskills får du dekket lønnskostnadene for den tiden dine ansatte er utlånt til andre.