Tove Eliassen​

LØNNSMEDARBEIDER,
LANDÅS MENIGHETS ELDRESENTER

Tove Eliassen

LØNNSMEDARBEIDER,
LANDÅS MENIGHETS ELDRESENTER

Ved å dele kunnskap
vil du oppleve personlig vekst, faglig utvikling og livslang læring.

Å dele kunnskap gjennom shAIRskills, handler om at du som ansatt i perioder kan løse oppgaver for en annen bedrift. Gjennom å arbeide for andre, vil du kunne utvide dine kunnskaper, ferdigheter og ditt nettverk og bli del av et større fagmiljø.

I møte med ulike typer kolleger, vil du erfare hvordan de løser utfordringer og få mulighet til å lære nye prosesser og oppgaver. Ved å dele kunnskap vil du oppleve personlig vekst, faglig utvikling og livslang læring.

Via shAIRskills-modellen beholder du ditt ansettelsesforhold hos din arbeidsgiver. Du får samme lønn og fordeler og beholder din ansiennitet. Ditt arbeidsforhold er uendret – men du jobber et annet sted i den avtalte perioden.