shAIRskills-modellen

Det er mange fordeler med å bruke shAIRskills.
Under kan du lese om noen av dem.

shAIRskills-modellen

Det er mange fordeler med å bruke shAIRskills. Under kan du lese om noen av dem.

shAIRskills-modellen

Det er mange fordeler med å bruke shAIRskills.
Under kan du lese om noen av dem.

1

Dele kost

Delingsøkonomien handler om å dele på kostnader. Når du deler på arbeidskraft, deler du på lønnskostnadene. Arbeidsgivere skal ikke tjene penger på personalutleie gjennom shAIRskills.
De som leier ut arbeidskraft får dekket lønn og sosiale kostnader til den ansatte i utleieperioden, og de betaler det samme når de ønsker å leie inn ansatte. Dette er et viktig prinsipp i delingsøkonomien, og det er et viktig prinsipp i shAIRskills-modellen. Det er deling av kost som er med på å gjøre modellen vår bærekraftig.

2

Dele kunnskap

Gjennom å dele på arbeidskraft deler man også på kunnskap og kompetanse. Ansatte som deles gjennom shAIRskills treffer nye folk, får ny kunnskap og får muligheten til å lære fra seg det de kan. For de fleste mennesker gir det et løft å kunne dele av egen kunnskap og være en del av et større fagmiljø. Med stadig større krav til spesialisering i yrkeslivet, er det vanskelig for arbeidsgivere å finne ansatte som kan dekke alle områder. Ansatte med spisskompetanse blir ofte sittende alene med oppgavene. Gjennom shAIRskills blir man en del av et faglig nettverk og arbeidsgivere som gir ansatte mulighet til læring, variasjon og personlig vekst vil være blant de mest attraktive i framtiden.

3

shAIRskills fikser alt

Ansatte som deles beholder sitt ansettelsesforhold til sin faste arbeidsgiver i delingsperioden. shAIRskills sørger for at bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre møtes. Vi ordner med kontrakter, følger opp både ansatt og arbeidsgivere i delingsperioden, fakturering skjer gjennom oss og vi sørger for at alt det praktiske fungerer. Det er først når en deling mellom to bedrifter oppstår at vi tar betalt for vår tjeneste. Vi tar 10 % av timeprisen til den ansatte som blir delt.

1

Dele kost

Delingsøkonomien handler om å dele på kostnader. Når du deler på arbeidskraft, deler du på lønnskostnadene. Arbeidsgivere skal ikke tjene penger på personalutleie gjennom shAIRskills.
De som leier ut arbeidskraft får dekket lønn og sosiale kostnader til den ansatte i utleieperioden, og de betaler det samme når de ønsker å leie inn ansatte. Dette er et viktig prinsipp i delingsøkonomien, og det er et viktig prinsipp i shAIRskills-modellen. Det er deling av kost som er med på å gjøre modellen vår bærekraftig.

2

Dele kunnskap

Gjennom å dele på arbeidskraft deler man også på kunnskap og kompetanse. Ansatte som deles gjennom shAIRskills treffer nye folk, får ny kunnskap og får muligheten til å lære fra seg det de kan. For de fleste mennesker gir det et løft å kunne dele av egen kunnskap og være en del av et større fagmiljø. Med stadig større krav til spesialisering i yrkeslivet, er det vanskelig for arbeidsgivere å finne ansatte som kan dekke alle områder. Ansatte med spisskompetanse blir ofte sittende alene med oppgavene. Gjennom shAIRskills blir man en del av et faglig nettverk og arbeidsgivere som gir ansatte mulighet til læring, variasjon og personlig vekst vil være blant de mest attraktive i framtiden.

3

shAIRskills fikser alt

Ansatte som deles beholder sitt ansettelsesforhold til sin faste arbeidsgiver i delingsperioden. shAIRskills sørger for at bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre møtes. Vi ordner med kontrakter, følger opp både ansatt og arbeidsgivere i delingsperioden, fakturering skjer gjennom oss og vi sørger for at alt det praktiske fungerer. Det er først når en deling mellom to bedrifter oppstår at vi tar betalt for vår tjeneste. Vi tar 10 % av timeprisen til den ansatte som blir delt.

1

Dele kost

Delingsøkonomien handler om å dele på kostnader. Når du deler på arbeidskraft, deler du på lønnskostnadene. Arbeidsgivere skal ikke tjene penger på personalutleie gjennom shAIRskills.
De som leier ut arbeidskraft får dekket lønn og sosiale kostnader til den ansatte i utleieperioden, og de betaler det samme når de ønsker å leie inn ansatte. Dette er et viktig prinsipp i delingsøkonomien, og det er et viktig prinsipp i shAIRskills-modellen. Det er deling av kost som er med på å gjøre modellen vår bærekraftig.

2

Dele kunnskap

Gjennom å dele på arbeidskraft deler man også på kunnskap og kompetanse. Ansatte som deles gjennom shAIRskills treffer nye folk, får ny kunnskap og får muligheten til å lære fra seg det de kan. For de fleste mennesker gir det et løft å kunne dele av egen kunnskap og være en del av et større fagmiljø. Med stadig større krav til spesialisering i yrkeslivet, er det vanskelig for arbeidsgivere å finne ansatte som kan dekke alle områder. Ansatte med spisskompetanse blir ofte sittende alene med oppgavene. Gjennom shAIRskills blir man en del av et faglig nettverk og arbeidsgivere som gir ansatte mulighet til læring, variasjon og personlig vekst vil være blant de mest attraktive i framtiden.

3

shAIRskills fikser alt

Ansatte som deles beholder sitt ansettelsesforhold til sin faste arbeidsgiver i delingsperioden. shAIRskills sørger for at bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre møtes. Vi ordner med kontrakter, følger opp både ansatt og arbeidsgivere i delingsperioden, fakturering skjer gjennom oss og vi sørger for at alt det praktiske fungerer. Det er først når en deling mellom to bedrifter oppstår at vi tar betalt for vår tjeneste. Vi tar 10 % av timeprisen til den ansatte som blir delt.