shAIRskills gir deg muligheten til få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig mengde. Gjennom å bruke oss i perioder med endringer, har du som leder endelig en løsning for å justere personellet og personalkostnadene i takt med oppdragsmengden, uten at det går på bekostning av den ansattes rettigheter.

I perioder med mye å gjøre, kan du låne ansatte fra andre bedrifter. I perioder med lite å gjøre, kan du låne ut ansatte gjennom shAIRskills.

Du beholder arbeidsgiveransvaret for dine ansatte og du slipper å permittere eller si dem opp. Du fortsetter å lønne dine medarbeidere som før, men gjennom shAIRskills får du dekket lønnskostnadene for den tiden dine ansatte er utlånt til andre.