Les mer Ansatte-perspektivet​ - shairskills

Ansatte-perspektivet

Å dele kunnskap gjennom shAIRskills, handler om at ansatte som gjør en jobb hos én arbeidsgiver, skal i perioder kunne løse tilsvarende oppgaver for en annen bedrift. Mange opplever i dag at de sitter mye alene med problemstillinger. Gjennom å arbeide for andre, vil arbeidstakere kunne utvide sitt nettverk og bli del av et større fagmiljø. Ved å dele på egen kunnskap, og få innblikk i hvordan andre jobber, vil man oppnå læring.

I møte med andre, vil arbeidstakere få innsikt i hvordan andre løser problemer og utfordringer, de får mulighet til å lære nye rutiner og kanskje få innsikt i nye systemer eller oppdage nye måter å løse oppgaver på. Mange opplever også personlig vekst og utvikling gjennom å dele sine egne erfaringer og kompetanse.

Ansatte som via shAIRskills jobber hos en annen arbeidsgiver i perioder, beholder sitt ansettelsesforhold hos den opprinnelige arbeidsgiveren. De får samme lønn, fordeler og beholder ansienniteten. Den ansatte skal ikke merke noen endringer i sitt arbeidsforhold, utover at han eller hun skal jobbe et annet sted i den avtalte perioden.

Close Menu

Test

Vi kontakter deg

Vi kontakter deg

[oceanwp_popup_login]

Vi kontakter deg

[oceanwp_popup_login]