ahAIRskills logo

Er du en shAIRskills’er?

Vi er flere som har vært klassiske «shAIRskills’ere» – det vil si folk som i kortere eller lengre perioder har vært delt mellom flere arbeidsgivere. Vi har hatt én arbeidsgiver som vi har hatt et helt vanlig bytteforhold med; vi har gjort en jobb mens arbeidsgiveren har betalt oss for å gjøre jobben. Men i perioder har vi jobbet for andre bedrifter – uten at vi er blitt permittert, gått ned i stilling, mistet jobben eller blitt trukket i lønn. Vi har bare hjulpet en annen bedrift med det vi kan best. Så har vi kanskje fått litt hjelp tilbake.

Det er mange som gjør dette, men vi setter det i system og sørger for at både arbeidstaker og arbeidsgiver blir ivaretatt. Gjennom å dele på ansatte gjennom shAIRskills, vil arbeidstaker beholde sin lønn, sine goder og sitt ansettelsesforhold. Arbeidsgiver løper ikke noen større risiko for å miste sine ansatte enn de gjør hver eneste dag. Kanskje tvert imot. Gjennom shAIRskills kan de tilby arbeidstakerne det veldig mange ønsker; variasjon, fleksibilitet og utfordringer uten at det går på bekostning av jobbsikkerheten.

Det er mange som spør oss om shAIRskills passer for alle. Det er jo så mange som helst bare vil sitte ved den samme pulten hver dag og liker å snakke med de samme folkene. Det stemmer. Det er sikkert ikke alle som vil være en «shAIRskills’er», eller som passer til å være en «shAIRskills’er». Men jeg har truffet mange som liker jobben sin, men som godt kunne tenke seg litt flere utfordringer og som er litt lei av å treffe de samme menneskene dag ut og dag inn. Samtidig har de det godt, og vil ikke gi slipp på tryggheten. Så de blir værende, men opplever at de stagnerer. En kort tur ut i shAIRskills-verden, kan gi dem det pushet de trenger. Ganske snart skal du få treffe en av dem.

shAIRskills logo Er du en shAIRskills’er?