Tomme stoler

Deling av ansatte som en trend

Konseptet til shAIRskills er at bedrifter skal dele sine ansatte mellom hverandre.

Grunnen er at vi tror på at deling gir både arbeidsgivere og arbeidstakere en større fleksibilitet. Det er en samfunnstrend å dele, og det er en samfunnstrend at særlig yngre arbeidstakere ønsker variasjon. De søker gjerne nye jobber fordi de ønsker å lære mer, ikke nødvendigvis fordi de skal tjene så mye mer penger. Gjennom deling av ansatte gjennom shAIRskills kan man tilby en slik variasjon til ansatte, og samtidig som arbeidsgiver kunne skalere de ansatte på en mer optimal måte.

Det er alltid kjekt når man finner solid dokumentasjon på at det vi driver med er et tankesett som er godt fundamentert. Jeg ble derfor faktisk ganske glad da jeg her om dagen leste en rapport fra Eurofound om nye måter å jobbe på i Ungarn. Eurofound er Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidskår, også kalt Dublin-instituttet. Det ble opprettet av EU allerede i 1975, så vi burde kanskje visst mye om det. Det er det sikkert veldig mange nordmenn som gjør, men om den gjengse arbeidstaker kjenner til instituttet er jeg mer tvilende til. Kanskje er det på grunn av de stort sett gode leve- og arbeidsforholdene i Norge. Uansett. Instituttet har laget en studie av arbeidsforholdene i Ungarn etter en lovendring som ble gjort der for noen år siden. Lovendringen hadde som intensjon å utvide mulighetene for atypiske ansettelsesformer og laget et regelverk for deling av ansatte, med litt andre forutsetninger enn det vi har her i Norge.

Rapporten er ganske lang og akademisk, og ikke helt relevant for norske arbeidsforhold, så min jobb er å ta ut essensen. Det skal jeg forsøke å gjøre kort her:

1, Et gjensidig tillitsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstaker er viktig for å få deling av ansatte til å fungere.
2. Høyt utdannete, personer med lang erfaring innenfor profesjonsyrker og ledere er overrepresentert blant ansatte som blir delt.
3. Deling blir ofte brukt når spisskompetanse er vanskelig tilgjengelig, spesielt for SMB’er som ikke har råd til å ansette denne kompetansen.
4. Tallene antyder at unge ansatte er mer åpne for deling enn eldre ansatte.
5. Deling av ansatte kan bidra til at små bedrifter kan få tilgang på spesialkompetanse.

Alt dette faller sammen med det vi har fått av tilbakemeldinger fra våre kunder. Det mest interessante med rapporten var likevel kanskje det siste jeg streket under (og som jeg har har uthevet):

Deling av kompetanse mellom bedrifter er et nytt konsept. Selv store og etablerte selskaper har et litt motvillig forhold til konseptet.

Jeg tenker det er her vi i shAIRskills kommer inn i bildet. Vi gjør deling av kompetanse og arbeidskraft enkelt, ufarlig og billig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Om de største vil eie og ha full tilgang på all den kompetansen de trenger uansett hvor mye eller lite de ansatte har å gjøre, så er det greit. De litt mindre kan bruke shAIRskills.