Prosjektleder IKT

Prosjektleder IKT

En mellomstor bedrift i Bergen trenger bistand til å gjennomgå IT-systemene sine innen regnskap, økonomi og HR. Målet er å få større grad av digital arbeidsflyt gjennom integrasjoner mellom systemer og effektivisering av rutiner.
NØKKELKOMPETANSE:

Prosjektledelse IKT
Fagområdet økonomi, regnskap, HR
God oversikt over ulike systemer

ERFARING: 10 år
BEHOV: 40 %
ØNSKET FRA: Dekket
OMRÅDE: Bergen
PRIS: Ihht match
BEHOV ID: #50560