Økonom

Økonom

Et selskap i Bergen har behov for en faglig sterk økonom til et meget interessant oppdrag. Selskapet skal kartlegge et utvalg av sine prosesser innenfor økonomiområdet, og mappe disse i prosessflytdiagram. Oppdraget krever god innsikt i regnskaps- og økonomiområdet, og helst erfaring med prosess-mapping.
NØKKELKOMPETANSE:

God innsikt innen fagområdene regnskap og økonomi
Erfaring med prosessflytdiagram
Erfaring med offentlig finansiering

ERFARING: 5 år
BEHOV: 40 %
ØNSKET FRA: Dekket
OMRÅDE: Bergen
PRIS: iht match
BEHOV ID: #50584