Controller

Controller

Et firma i Bergen er på jakt etter en controller som kan hjelpe dem med gjennomføring av måneds- og årsavslutning, kontakt med revisor i forbindelse med årsrevisjon, utarbeidelse av budsjett og prognoser, samt rapportering til daglig leder og styret. Til oppgavene ligger overordnet kontroll og ansvar for regnskapsføring, inkludert innrapportering til skattemyndighetene.
NØKKELKOMPETANSE:

Måneds- og årsavslutninger
Utarbeidelse av budsjett og prognoser
Søknader og rapportering eksterne midler

ERFARING: 5 år
BEHOV: 40-60 %
ØNSKET FRA:
OMRÅDE: Bergen
PRIS: ihht match
BEHOV ID: #50583