Autorisert regnskapsfører

Aut. regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører som kan påta seg ansvar som daglig leder/faglig leder er ønsket av et selskap i Bergen. Bør i tillegg ha god kompetanse innen overordnet økonomistyring og budsjettering/prognoser.
NØKKELKOMPETANSE:

Daglig leder
Økonomistyring
Analyser og prognoser

ERFARING: 5 år
BEHOV: 30-50 %
ØNSKET FRA: Dekket
OMRÅDE: Bergen
PRIS: Iht. match
BEHOV ID: #50538