DETTE ER shairskills

Gjennom shAIRskills kan du dele, låne eller låne ut ansatte i samsvar med behovene i din organisasjon. Ved å bruke vår plattform kan du balansere arbeidsmengden for dine medarbeidere og bidra til at dine ansatte utvikler seg faglig. Du kan også gi dine ansatte en faglig boost gjennom å delta i vår hospiteringsløsning. 

FORDEL # 1

vekst og utvikling  
for dine ansatte 

FORDEL # 2

Du slipper å si opp 
eller ansette

FORDEL # 3

Full Jobbsikkerhet og frihet 
for dine ansatte

PRISER

DELING

Kostnaden ved å dele på ansatte gjennom vår portal er basert på bruttolønnen til dine ansatte. Vi har en makspris, men ikke en minimumspris. Et lite påslag for å bruke vår plattform kommer i tillegg.  

Jobb boost

Hospiteringsløsningen koster litt per ansatt som får seg en jobb boost. Avgiften løper måned for måned og inkluderer oppstart, oppfølging og evaluering av en av våre hopsiteringsagenter.

Close Menu

[oceanwp_popup_login]

[oceanwp_popup_login]